logo

พันธสัญญา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 05:13 น.

พันธสัญญา

 

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานไทยได้อนุญาตให้บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา แจ้งความจำนงเพื่อขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และ กัมพูชาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นความต้องการไปที่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และจัดหางานเขต 1 – 10 ในเขตกรุงเทพฯ


ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีของแรงงานที่นำเข้ามา คือ หากแรงงานได้หนีจากสถานประกอบการให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จัดหางานประจำจังหวัด หรือแรงงานเขตเพื่อตัดชื่อแรงงานดังกล่าว และแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการจับส่งคืนประเทศต่อไป


อีกทั้งกระทรวงแรงงานจะจัดส่งรายชื่อแรงงานที่หลบหนีเหล่านี้ไปยังจัดหางานทุกจังหวัด เพื่อแจ้งต่อสถานประกอบการในจังหวัดนั้น ๆมิให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าทำงานอีก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่า ในอนาคต แรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย จะไม่คิดหนี ส่วนในกรณีที่แรงงานไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างเดิม กฎหมายก็ได้เปิดช่องให้แรงงานสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างถูกต้อง แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเดิมด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 10:34 น.
 

Copyright © 2010-2011 CEO Enterprise Company Limited. All rights reserved. Design and SEO by Web.Money-Here!.