logo

แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 07:42 น.

 


อย่างที่ทราบกันดีว่าแรงงานต่างด้าว เป็นปัญหาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับในภาครัฐนั้น ปัญหาหลักคือการควบคุมจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และความมั่นคง

อย่างไรก็ดีรัฐบาลไทยได้พยายามดำเนินการแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น สำหรับภาคเอกชนปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของแรงงานไม่ได้มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยของนายจ้าง และข้อจำกัดต่าง ๆ ของแรงงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซี.อี.โอ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยการจัดตั้งของกลุ่มบุคคล ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการแก้ปัญหาแรงงาน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จึงมีมติให้จัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้แรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันที่ทำการของบริษัทฯ ตั้งอยู่  เลขที่ 9/40 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ประชาชื่น ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายลิขิตโชค พุธวันดี เป็นกรรมการผู้จัดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 11:03 น.
 

Copyright © 2010-2011 CEO Enterprise Company Limited. All rights reserved. Design and SEO by Web.Money-Here!.