logo

Classified : ร่วมงานกับ CEO PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2011 เวลา 15:45 น.

 

 

บริษัทมีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

 • พนักงานธุรการ/บัญชี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรมพิ้นฐานได้ เป็นอย่างดี
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีบุคลิก/มนุษยสัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์ในการติดต่อ-ประสานงานกับหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานขับรถ
  • เพศชาย-สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 3 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ดื่มสุรา-ของมึนเมา
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 11:03 น.
 

Copyright © 2010-2011 CEO Enterprise Company Limited. All rights reserved. Design and SEO by Web.Money-Here!.